Tags: bach duong

Cây ngọc minh châu (Clerodendrum sp.) là cây thân gỗ cho hoa đẹp, hoa ngọc minh châu năm cánh màu trắng, là cây cảnh trang trí đẹp.
Hoa