Tags: bap ngo

Ngô, bắp hay bẹ (danh pháp hai phần: Zea mays L. ssp. mays) là một loại cây lương thực được thuần canh tại khu vực Trung Mỹ và sau đó lan tỏa ra khắp châu Mỹ.
Lan ngọc điểm hay lan tai trâu, lan lưỡi bò, lan đuôi rồng lớn, lan bắp ngô (danh pháp hai phần: Rhynchostylis gigantea) là một loài phong lan.
Hoa