Tags: cay bap

Ngô, bắp hay bẹ (danh pháp hai phần: Zea mays L. ssp. mays) là một loại cây lương thực được thuần canh tại khu vực Trung Mỹ và sau đó lan tỏa ra khắp châu Mỹ.
Cây thuộc họ đậu bao gồm nhiều loại khác nhau. Chúng là một họ lớn và các cây họ đậu đều có chức năng cố định đạm cho đất. Cây họ đậu không đòi hỏi các loại phân bón chứa nitơ, vì thế đã giúp làm giảm chi phí và ô nhiễm môi trường.