Tags: cay ngay tet

Trạng nguyên hay nhất phẩm hồng (danh pháp khoa học: Euphorbia pulcherrima) là tên gọi của một loài cây có nguồn gốc ở miền nam Mexico, Trung Mỹ và châu Phi.
Hoa
Mai chỉ thiên hay còn gọi là mai vạn phúc. Cây là một loài cây hoa cảnh đẹp, hoa của nó màu trắng muốt và luôn hướng lên trời nên được gọi là cây hoa chỉ thiên.
Hoa
Cây ngọc minh châu (Clerodendrum sp.) là cây thân gỗ cho hoa đẹp, hoa ngọc minh châu năm cánh màu trắng, là cây cảnh trang trí đẹp.
Hoa
Xương rắn, xương rồng tàu hay xương rồng bát tiên (danh pháp hai phần: Euphorbia milii) là một loài thực vật có hoa thuộc Họ Đại kích (Euphorbiaceae), có nguồn gốc từ Madagascar.
Hoa