Tags: ngo my

Ngô, bắp hay bẹ (danh pháp hai phần: Zea mays L. ssp. mays) là một loại cây lương thực được thuần canh tại khu vực Trung Mỹ và sau đó lan tỏa ra khắp châu Mỹ.
Hoa mười Giờ hay còn gọi là hoa tý ngọ, hoa sam là một loại cây thân thảo, nhỏ và mọng nước, thân cành nhiều nhánh. Hoa muôn sắc màu rực rỡ.
Hoa