Tags: ngoc minh chau

Cây ngọc minh châu (Clerodendrum sp.) là cây thân gỗ cho hoa đẹp, hoa ngọc minh châu năm cánh màu trắng, là cây cảnh trang trí đẹp.
Hoa