Tags: dua leo baby

Dưa leo baby là loài rau ăn trái thường được chọn trồng tại nhà do tính chất dễ trồng và dễ chăm sóc và thời gian thu hoạch rất ngắn