Tags: hanh tay

Cây hành tây có tên khoa học là Allium cepa L., thuộc họ Hành tỏi Liloacceae. Cây hành tây có thể có nguồn gốc từ Tây Nam Á. Hành tây là sản phẩm rau quan trọng được SX ở rất nhiều nước.
Boa rô - Hành boa rô là một cây thuộc họ hành (Alliaceae), lá , thân và củ ăn được, còn được gọi là Tỏi tây có gốc củ trắng gần giống với tỏi và thân giống hành lá.