CÓ CÁCH NÀO DIỆT CON CUỐN CHIẾU ???

Tình hình là vườn rau nhà MHN rất nhiều con cuốn chiếu nhờ ACE ai có cách gì chỉ giúp với! Help me.
Sắp xếp theo: Mới nhất Hữu ích nhất