Phòng trừ bệnh thối nhũn hại rau ăn lá

Trong sản xuất rau ăn lá vào mùa mưa, một trong những bệnh hại khá nghiêm trọng là bệnh thối nhũn làm chết cây từ giai đoạn cây con ở vườn ươm cho tới cây ở ngoài đồng ruộng; nhất là những ruộng gieo trồng với mật độ cây dày, ruộng thấp trũng dễ ngập, ruộng trồng rau chuyên canh trong nhiều vụ, nhiều năm liên tục,…
Sắp xếp theo: Mới nhất Hữu ích nhất